Вінницька міська централізована бібліотечна система

Стратегія розвитку

Стратегія розвитку

ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна система»

на 2016 - 2021рр.

Загальна інформація про заклад.

До складу ВМЦБС входять 17 бібліотек: ЦМБ ім. І. В. Бевза,16 бібліотек-філій. 

Назва підрозділу

Адреса

Центральна міська бібліотека ім. І. В. Бевза

21036, Хмельницьке шосе, б. 4

Бібліотека-філія № 1

21001, пр-т М. Коцюбинського, б. 49

Бібліотека-філія № 2

21019, вул. В. Маяковського, б. 122

Центральна бібліотека для дітей та юнацтва

21027, пр-т Космонавтів, б. 63

Бібліотека-філія № 5

21012, вул. Д. Нечая, б. 59

Бібліотека-філія № 6

21034, пров. О. Антонова, б. 50

Бібліотека-філія № 7

21011, вул. Баженова, б. 32

Бібліотека-філія № 8

21001, вул. Стрілецька, б. 39

Бібліотека-філія № 9

21010, вул. І. Богуна, б. 184

Бібліотека-філія № 11

21018, вул. Князів Коріатовичів, б. 189

Бібліотека-філія № 12ім. Т. Г. Шевченка

21022, вул. Київська, б. 126

Бібліотека-філія № 13

21021, пр-т Космонавтів, 39

Бібліотека-філія № 14

21017, вул. М. Вовчка, б. 39 (хутір Шевченка)

Бібліотека-філія № 15

21037, вул. І. Черняховського, б. 74 (Сабарів)

Бібліотека-філія № 16

21023, вул. А. Бучми, б. 96

Бібліотека-філія № 17

21037, вул. М. Пирогова, б. 115

Бібліотека-філія № 18

21008, вул. М. Пирогова, б. 348

Всі бібліотеки знаходяться в різних районах міста, в т. ч. віддалених, де немає жодного культурного закладу.

Персонал закладу:

Всього працює:106 працівників, із них 85 бібліотечних працівників

 Якісний склад бібліотечних працівників виглядає таким чином:

 Пенсіонерів всього – 31, що становить 28,9%.

 Працівників до 28 років – 12, що становить 11,2%.

Середній вік працюючих – 42р.( в 2014 році-40 р.).

Спеціалісти з вищою освітою:

в 2014 році – 60,0%, в т. ч. фахівців - 34,1%;

в 2015 році - 63,5 %, в т. ч. фахівців - 35,2%;

Спеціалісти з середньою спеціальною освітою:

в 2014 році -38,8%, в т. ч. фахівців - 34.1%;

 в 2015 році – 39,2%, в т. ч. фахівців - 34,5%;

 Упродовж 2015 року бібліотеками міста користувалися 56349 осіб, що на 4099 користувачів більше планових показників роботи. У 2015 році користувачам було видано 1142409 примірників документів, що на 42409 примірників більше планових завдань. Кількість відвідувань бібліотек міста склало 366064, в т. ч. відвідування сайту та блогів складає 116677, а індвідування бібліотечних заходів — 35463.

Навантаження на одного бібліотечного працівника складає:

по читачах — 853;

по книговидачі — 17309 (при державній нормі відповідно: 750 користувачів, та 13000 книговидач).

середня відвідуваність —6,4.

 Книжковий фонд ЦБС станом на 01.01.2016року складає: 1 193 613 примірників.

Надійшло за 2015 рік

Разом примірників

Сума

За які кошти

1707

26662,00

Спонсорські

785

32367,92

ОРФ обласних бібліотек

5688

37915,00

Інші

1969

98852,80

Бюджетні

12864

236419,47

Періодика

Вибуло за 2015 рік

Кількість примірників

Сума

Періодика за 2009 рік

Сума

38615

53188 -52

107787

194031-87

         

 Періодика за 2015 рік —  отримано 160 назв і 1297 примірників.

  1. 1.     SWOT-аналіз

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

  Наявність попиту на традиційні бібліотечні послуги;

 Оптимальна мережа бібліотек по місту;

 Фінансування з місцевого бюджету;

 Частина приміщень бібліотек мають комфортні умови для читацького користування;

 Наявність комп’ютерної, копіювальної, мультимедійної техніки;

 Вільні зони Wi-Fi, підключення до дротового Інтернету та доступ користувачів до Інтернет – ресурсів;

 Систематизованість та відкритість бібліотечних фондів у цілодобовому режимі (електронний каталог);

  Книгообмін бібліотек через МБА та ВСО;

Наявність в бібліотеках безкоштовних гуртків та клубів за інтересами

 Частина приміщень бібліотек потребують капітального та поточного ремонтів;

 Невідповідність бібліотечних приміщень світовим стандартам через низький рівень їх модернізації та дизайну;

 Гостра нестача  сучасної комп’ютерної техніки, відсутність ліцензійного програмного забезпечення;

 Зношення та старіння бібліотечних технічних засобів;

 Обмеженість планомірного бюджетного фінансування на комплектування книжкового фонду, в т. ч. передплату періодичних видань;

 Невідповідність якісного та видового складу бібліотечних фондів потребам користувачів

 

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

 Надання послуг з е-урядування;

 Інноваційні форми роботи, презентації послуг бібліотек на сайті, блогах, в соціальних мережах;

 Виділення рекреаційних зон в бібліотеках;

 Розширення меж бібліотечного обслуговування з окремими групами населення;

 Можливість самоосвіти та зростання професійного рівня персоналу

Зниження інтересу до читання і бібліотеки серед різних прошарків населення;

 Амортизація, старіння книжкового фонду бібліотек;

 Моральна застарілість бібліотечних  технічних засобів;

Посилення залежності населення від Інтернету й електронних носіїв для задоволення інформаційних та освітніх потреб

 

 1.2.     Місія

Забезпечення систематичної та цілеспрямованої популяризації книги, сприяння культурно-освітньому розвитку, творчій самореалізації мешканців міста шляхом позиціонування бібліотек як локальних соціокультурних центрів.

Інтеграція бібліотечної діяльності до сучасного інформаційного середовища, що полягає в забезпеченні інформаційних потреб користувачів відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і комфортності. 

  1.3.     Бачення.

Бібліотеки – філії закладу культури ВМЦБС розвиватимуться як соціокультурні центри, що забезпечує всебічний та рівний доступ до інформації всіх мешканців міста, підтримує систему освіти всіх рівнів, формує культурне середовище, підтримує та розвиває культуру читання, виконує місію просвітництва та збереження культурної спадщини, забезпечує доступність та права користувачів на бібліотечне обслуговування та активне дозвілля;

 5. Основні принципи розвитку закладу:

5.1. Формування фонду бібліотек різними джерелами інформації, необхідними для забезпечення запитів користувачів.

5.2. Забезпечення сучасного рівня обслуговування користувачів на основі удосконалення традиційних і впровадження нових інформаційних технологій.

5.3. Розвиток та надання додаткових сервісних послуг, забезпечення комфортних умов для роботи в бібліотеках.

5.4. Відкритість та забезпечення доступу до будь-яких документів з фондів бібліотек, а також ресурсів мережі Інтернет та можливість їх використання.

5.5. Проведення культурно-просвітницьких заходів, підвищення інформаційної культури користувачів бібліотек.

5.6. Співпраця з бібліотечним співтовариством, активна участь в корпоративних проектах і програмах.

5.7. Формування  і постійна підтримка позитивного іміджу бібліотек.

5.8. Підвищення професійного рівня бібліотечних фахівців відповідно до сучасних вимог і стандартів.

 6. Стратегічні пріоритети

 6.1. Стратегічний пріоритет 1.

Формування сильної місцевої громади.

 Ціль 1: Вінниця як місто з розвинутим громадянським суспільством

Заходи:

- Розширення участі інституцій громадянського суспільства.

-  Стимулювання розвитку ІГС.

 Участь у всеукраїнському проекті з безкоштовного навчання основам програмування «Technology Nation» від  Фонду  BrainBasket

 2016 -  2019 роки - № 6, № 11, ЦДБЮ, ЦМБ

 Ціль 3: Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на громадян.

 Заходи:

-  Спрощення процедури отримання і надання послуг у різних сферах:

 «Громадські – інформаційні центри» - використання  е – послуг у повсякденному житті

2016 рік - №6, №8, №1 (є потреба в придбанні комп’ютерної та оргтехніки),

2017 рік - №7, №13, №12 (є потреба в придбанні комп’ютерної та оргтехніки)

Участь у проектах по Е-урядуванню.

 Ціль 4: Розширення зв’язків та співпраці на міжрегіональному та міжнародному рівнях.

Регіональний рівень співпраці:

-  2016 – 2020 рр. –  участь у проектах, оголошених міською програмою «Бюджет громадських ініціатив», ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», ГО «Подільська громада» та іншими громадськими фондами;

-  Активізація роботи ГО «Культурний Всесвіт», БФ «Відкрита книга»  по залученню додаткових коштів на розвиток ВМ ЦБС.

Співробітництво на національному рівні:

-  2016 – 2020 рр. –  участь у проектах, оголошених українськими благодійними фондами (фонд Порошенка «З теплом у серці», фондом Р. Ахметова, фундації князів – благодійників Острозьких,  ІСАР (ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину) «Єднання», «АХАЛАР», УБА, програмою «Бібліоміст» та ін.);

- Участь у «Школі громадської участі» в рамках одноіменного проекту Інституту соціокультурного менеджменту.

Міжнародне співробітництво:

-   2016 – 2020 рр. –  Участь у проектах, оголошених міжнародними фондами (фонд Ч. Мотта , фонд Білла і Мелінди Гейтс, «Британська рада в Україні»)

 - Продовження проекту «Бібліотека-партнер Goethe – Institut: Мова. Культура. Німеччина» 2016 – 2020 роки – ЦМБ, №6.

 6.2. Стратегічний пріоритет 

3. Сталий екологічний розвиток

 Ціль 2: Енергоефективність та захист навколишнього середовища

Заходи, спрямовані на раціональне використання енергоносіїв:

-  виконання «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ»

Заходи, спрямовані на захист навколишнього середовища:

-  реалізація власного проекту «Зробимо життя чистим!» (апсайклінг) (ЦБДЮ, філії № 8, 12, 13);

-    соціокультурна діяльність бібліотек по екологічному вихованню (Всесвітній День Землі, День довкілля, Всесвітній День водних ресурсів, Всесвітній День навколишнього середовища та ін. згідно плану роботи ВМЦБС);

-  заходи до Дня Чорнобильської трагедії.

 6.3. Стратегічний пріоритет

4. Якість соціального життя

 Ціль 1:  Місто, дружнє до дитини

 Заходи:

-   Забезпечення базових прав дітей:

- Тиждень дитячої книги «Читаю я! Читаймо ми! Читають всі!» (березень)

- Обслуговування літніх оздоровчих таборів при загальноосвітніх середніх навчальних закладах «Літо кличе до бібліотеки» (червень);

-Конкурс на кращого читача «Літо з книгою» (щорічний);

- «Вінниціанський  щорічний «Book-ярмарок» (вересень).

Права дітей на участь у міському розвитку:

- Участь у загальноміських заходах до Міжнародного дня захисту дітей (червень), до Всесвітнього дня дітей (листопад), до Всеукраїнського Тижня права (грудень);

-  Співпраця з «Дитячим департаментом Вінниці» - центром дитячих омбудсменів

 - Моніторинг забезпечення прав дітей та їх впливу на міське життя

- Активізація та розширення впливу проекту «Біблоняня»:

-  2016 рік – № 6, ЦБДЮ (потреба в обладнанні дитячої ігрової кімнати)

-  2017 рік - ЦМБ ім. І. Бевза (після капітального ремонту у 2016 році та потреба в обладнанні дитячої ігрової кімнати)

-  2018 рік – № 12 (після капітального ремонту у 2016 році та потреба в обладнанні дитячої ігрової кімнати)

-  2019 рік - № 13, № 7 (потреба в обладнанні дитячої ігрової кімнати)

  Ціль 2. Місто молодих

Заходи:

-  Молодіжна політика:

-  Проведення заходів в рамках роботи клубу «4 К» від Всеукраїнської громадської організації «Фундації регіональних ініціатив» (бібліотека-філія №11).

- Удосконалення роботи кафе-читальні «Книжковий сад» та арт - майданчику «Бібліозупинка» (філ. №1)

-  «Творчий арт - хол «Дебют» (філія № 11);

 -  Соціальна активність:

-  Співпраця з Вінницьким волонтеріатом «Дружня Вінниця» (ЦБДЮ);

-  Робота клубних та літературних об’єднань:

клубу «Код нації» спільно з Вінницьким осередком Пласту - Національної скаутської організації України (ЦБДЮ);

  • клубу «Співрозмовник» (філія №13);
  • літературної студії «Многогранник» (філія №1);
  • літературного гуртка «Літера» та молодіжного клубу «Територія довіри» (філія №7)

 Ціль 3. Здорове місто

Заходи:

-  Здоровий спосіб життя:

- Робота над проектом ВМЦБС «Зробимо життя чистим!» (апсайклінг) (ЦБДЮ, філії № 8, 12, 13);

- Робота клубу органічного землеробства (філія № 1);

- Соціокультурна діяльність бібліотек по популяризації здорового способу життя (до Всесвітнього дня здоров’я (квітень), до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (травень), Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичних засобів та їхнім незаконним обігом (червень), до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (грудень).

 Ціль 4. Місто культури

Заходи:

- Підтримка культурної якості:

- Проект «Людина на тлі епохи» - дослідження історії міста Вінниці і конкретної людини крізь призму біографічного оповідання:

2016 рік - №1, №2, №5, №6                        2017 рік - №16, №14, № 9, №8

2018 рік - №15, №17, №18                          2019 рік - №11, №12, №13

2020 рік – ЦМБ, ЦБДЮ, №7

 -  Культурні заходи:

Реалізація проекту «Трансформація культурного простору»:

- «Мистецькі вихідні», «Майстерні Діда Мороза», «Вінницька гуморина» ім. А. Гарматюка, «Шевченківські вечори»;

- Удосконалення роботи Центру міжкультурного діалогу (продовження співпраці бібліотеки з культурними інституціями) - згідно окремого плану роботи;

- Проведення заходів на територіях, приєднаних до міста Вінниці (реалізація проектів «Екоекспрес», «Бібліокараван», «Зробимо життя чистим!»)

 - Підвищення компетенції

Комп’ютеризація бібліотек та забезпечення публічного доступу до Інтернету:

Рік

Комп’ютери

Принтери

Ксерокси

БФУ

2016

26

4

4

5

2017

15

2

3

2

2018

10

4

3

5

2019

12

4

1

1

2020

8

3

1

2

 - Інвестиції в інфраструктуру:

Розглянути питання щодо внесення до інвестиційних угод із забудовниками житла в районах:

- Старе місто (Нагірна) – пункту про виділення приміщення для розміщення центру сімейного дозвілля з бібліотекою - філією   № 2;

- П'ятничани – виділення приміщення під бібліотеку-філію № 9;

-«Поділля» -  виділення приміщення під бібліотеку-філію № 17.

Капітальні ремонти у бібліотеках: 

2016 рік – ЦМБ, № 12; 

2017 рік – №1, № 14;

2018 рік – № 13, № 5;

2019 рік – № 16

2020 рік  – № 2, № 9

 

Ціль 5. Місто соціальної згуртованості

Заходи:

-   Розвиток міжвікової інтеграції:

 - Агенція «Активні бібліотечні бабусі»:

2016 рік - № 6, № 18;

2017 рік - № 15, № 2 (створення комфортних умов);

2018 рік - №5, №16 (створення комфортних умов).

-  Робота клубу літніх книголюбів «Імпульс» (ЦМБ), «Надвечір’я» (ЦБДЮ) та «Неспокійні серця» (філія №13).

-  Соціальна інтеграція:

 - Проект «Аура милосердя» - соціальна адаптація людей з особливими потребами:

- 2016 рік - №11, ЦДБЮ, № 6, ЦМБ (після капітального ремонту);

- 2017 рік – № 7, № 13, № 12 (після встановлення пандусів та спеціальних санітарно-гігієнічних кімнат);

- 2018 рік - № 1, № 8 (після встановлення пандусів та спеціальних санітарно-гігієнічних кімнат), № 5, № 2 (після капітальних ремонтів);

- «В стилі етно» - соціальна адаптація ВПО шляхом активної інтеграції в суспільне життя (філія № 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Стратегічний пріоритет 5.

Збалансований просторовий розвиток

 Ціль 5: Формування креативного міського середовища

 Заходи:

-    Формування мережі творчих установ:

 «Вінницький Дім поета» (бібліотека-філія № 13);

- Продовження роботи у власному проекті ВМЦБС «Дитячий театр» в ЦБДЮ, бібліотеках-філіях № 13, № 8 (ляльковий театр «Книгограй»), 12 (гурток «Золотий ключик»), 15 (пальчиковий театр);

- Діяльність міні-музеїв («Ква-музейчик гарного настрою» в бібліотеці-філії № 12, «Музей книги» в бібліотеці-філії № 8);

- «Бібліокараван» (виїзні заходи для участі в загальноміських мистецьких проектах) – філії №№ 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, ЦБДЮ, ЦМБ;

-  творчі майстерні «Новорічні студії ельфів та фей» в рамках міського новорічного інтерактивного проекту, діяльність гуртків в бібліотеках-філіях №№ 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 та «Друзі бібліотеки» в ЦБДЮ і «АРТ-майстерня» в ЦМБ;

-  «ART-кав’ярня» (філія № 11)

-  Кіноклуб «Дивись серцем» (філія № 2)

 -  Культурні та спортивні центри:

Пошук інвестиційних ресурсів для реконструкції наявних об’єктів культурної інфраструктури:

- Старе місто (Нагірна) – пункту про виділення приміщення для розміщення центру сімейного дозвілля з бібліотекою - філією   № 2;

-П'ятничани – виділення приміщення під бібліотеку-філію № 9;

 -«Поділля» -  виділення приміщення під бібліотеку-філію № 17.

 - Проектування яскравого публічного простору:

 Участь у проекті «Бюджет громадських ініціатив» (березень 2016 р.):

- «Бібліотека = захоплююче дозвілля» - ЦБДЮ:

- влаштування «Галявини казок» довкола ЦБДЮ;

- створення «Музею іграшки»  в ЦБДЮ;

- «Відкриті серця» ЦМБ:

- клуб спілкування для учасників АТО;

-«Бібліотека і громада: чуємо один одного» філія № 8:

- створення літньої релаксаційної зони перед бібліотекою.

- Продовження проекту «Арт - вітрина» (ЦМБ, ЦБДЮ, №№ 7, 8, 12, 13)

- Продовження проекту «Корпоративний дизайн»

- 2016 рік – ЦМБ, №12

2017 рік – №1, №14

2018 рік – №13, №5, №17 

2019 рік – №16

2020 – №2, № 9.

 7. Реалізація і моніторинг

 -    Щорічний звіт про реалізацію;

-    Оцінка стратегії;

-   Оновлення стратегії.